Home

The best solution
                  For your life

 

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งเครื่อง CT Scan,
Ultrasound, Mammogram,  จอแสดงภาพความละเอียดสูง

 

พร้อมให้บริการทุกโรงพยาบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

    • บริษัท เอ็นเอเอส โคออพเพอเรชั่น จำกัด กำลังรับสมัครผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง รายละเอียด...