รับสมัครงาน

 บริษัท เอ็นเอเอส โคออพเพอเรชั่น จำกัด กำลังรับสมัครผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง 

  รายละเอียด ในตำแหน่งงาน

  1. Sale and Marketing Assistant  ( ผู้ช่วยงานธุรการ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย) เงินเดือน 10,000-15,000 บาท

 •  ต้อนรับผู้มาติดต่อ และประสานงานหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอก จัดเตรียมการประชุม
 •  จัดทำเอกสารและให้การช่วยเหลืองานด้านต่างๆ เช่นการจัดเก็บเอกสารและงานธุรการด้านอื่นๆ 

  2. Marketing (ฝ่ายการตลาด) เงินเดือน 15,000-18,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น (%จากยอดรวมของฝ่ายขาย)

 •  งานด้านส่งเสริมการขาย จัดการด้านการตลาดออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
 •  ช่วยพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ทำเอกสารและกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดอบรมและสัมมนา สร้างสรรค์วัสดุส่งเสริม
       การขาย ของชำร่วย
 •  จัดทำแผนงานการตลาด จัดทำใบเสนอราคา การประกวดราคา E-biding
 •  เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้ เข้าใจในผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ 

  3. Sale (ฝ่ายขาย)  เงินเดือน 15,000-18,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น (%จากยอดขาย)

 •  สำรวจตลาด สร้างและดำเนินกลยุทธ์การตลาด  เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และ ขยายฐานลูกค้า
 •  นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 •  ดูแลและให้บริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย
 •  จัดทำแผนงานขายรายเดือน จัดทำใบเสนอราคา การประกวดราคา E-biding
 •  เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้ เข้าใจในผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ 

  4. ช่างเทคนิค เครื่องปรับอากาศ  เงินเดือน 10,000 – 12,500 บาท

 • ซ่อมบำรุง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงาน - โรงพยาบาล - ระบบน้ำเย็น Chiller ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด


  ทุกตำแหน่งต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี 

  เวลาทำงาน

  • วันจันทร์-ศุกร์ 8.30น. 17.00น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


  การทดลองงาน

  • ช่วงเวลาทดลองงาน 3 เดือน สำหรับฝ่ายขายและการตลาด บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่อบรม ดูแลและพาออกตลาด 
  • ดังนั้นเกณ์การผ่านทดลองงานคือ การออกปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

  สวัสดิการ หลังผ่านทดลองงาน

  •  เบี้ยเลี้ยงในประเทศและกรณีเดินทางต่างประเทศ ,ค่าโทรศัพท์, ค่าเดินทาง,ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ 
  •  อบรม ดูงานต่างประเทศ,ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ
    

  ส่งใบสมัครมาได้ที่ info@nascoop.co.th
  หรือมาสมัครด้วยตัวเองได้ที่ อาคารเลขที่ 85/5 ถนนประเสริฐมณูกิจ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

  โทร. 02 0844400